تسجيل الدخول

اعلانات

اعلانات
أحدث المواضيع

 • ملف العضو
 • معلومات
ريتاج
عضو فعال
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : بيت ابي
 • المشاركات : 129
 • معدل تقييم المستوى :

  43

 • ريتاج is on a distinguished road
ريتاج
عضو فعال
400 دواء يسبب السرطان
02-21-2012

ACTI 5 sol• buv
ACTISOUFRE sol p pulv• bucc/nasal
ACTIVOX LIERRE• sirop
ADAPALENE TEVA 0*1 %• crème
ADAPALENE TEVA 0*1 %• gel
ADAPALENE WINTHROP 0*1• % crème
ADAPALENE WINTHROP 0*1• % gel
ALFA-AMYLASE BIOGARAN• 200U.CEIP/ml sirop
ALFATIL 250 mg• gél
ALGINATE DE• SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250mg/133*5mgp5ml susp
buv
ALGINATE DE• SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG 250mg/133*5mg p 5ml susp buv
ALGINATE DE• SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 250mg/133*5mg p 5ml susp buv
ALGINATE DE• SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM TEVA 250mg/133*5mg pour 5ml susp buv
ALLOPURINOL RATIOPHARM• 300 mg caps
ALLOPURINOL TEVA 100mg• caps molle
ALLOPURINOL TEVA 200mg• caps molle
ALLOPURINOL TEVA 300mg• caps molle
AMBROXOL BIOGARAN 0*6• % sol buv sans sucre
AMBROXOL EG 0*6 % sol• buv
AMBROXOL MYLAN 0*6 %• sol buv
AMBROXOL RATIOPHARM• 0*6 % sol buv
AMBROXOL TEVA 0*3 %• sol buv
AMBROXOL TEVA 0*6 %• sol buv
ANTARENE 20 mg/ml susp• buv enfant nourrisson
APHILAN DEMANGEAISONS• 0*5 % crème
ARGININE VEYRON sol• buv
ARGININE VEYRON sol• buv en ampoule
ARNICAN 4 %• crème
AROMASINE 25mg cp• enr
ARPHOS sol• buv
ARTANE 0*4% sol• buv
ARTHRODONT 1% pâte• gingiv
ARTISIAL sol p pulv• endobucc
BACTRIM susp buv• pédiatrique
BETESIL 2*25mg• emplâtre médicamenteux
BETNESOL 5 mg/100 ml• sol rect
BETNEVAL LOTION 0*1 %• émuls p appl cut
BIAFINE émuls p appl• cut
BIAFINEACT émuls p• appl cut
BIOCALYPTOL 6*55 mg/5• ml sirop sans sucre
BIOTINE BAYER 0*5% sol• inj IM
BRONCALENE SANS SUCRE• sirop ad
BRONCALENE sirop• ad
BRONCALENE sirop• enf
BRONCATHIOL ENFANT sol• buv
BRONCATHIOL• EXPECTORANT sol buv ad
BRONCHOKOD 2 % sirop• enfant
BRONCHOKOD 2 % sol buv• sans sucre enfant
BRONCHOKOD 5 % sol buv• sans sucre adulte
BRONCHOKOD sirop• adulte
BRONCOCLAR sirop• adulte
BRONKIREX 2 % sirop• sans sucre enfant
BRONKIREX 5 % sirop• sans sucre adulte
CALMIXENE• sirop
CARBOCISTEINE ARROW 5• % sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE BIOGARAN• 2 % sol buv sans sucre enfant
CARBOCISTEINE BIOGARAN• 5 % sol buv sans sucre
CARBOCISTEINE EG 2 %• sirop Enf
CARBOCISTEINE EG 5 %• sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE MYLAN 2• % sirop Enf
CARBOCISTEINE MYLAN 2• % sol buv sans sucre enfant
CARBOCISTEINE MYLAN 5• % sirop Ad
CARBOCISTEINE MYLAN 5• % sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE• RATIOPHARM CONSEIL 2 % sirop enfant
CARBOCISTEINE• RATIOPHARM CONSEIL 5 % sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE SANDOZ• CONSEIL 2 % sirop enfant
CARBOCISTEINE SANDOZ• CONSEIL 5 % sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE SANDOZ• CONSEIL 5% sirop Ad
CARBOCISTEINE SANDOZ• CONSEIL sans sucre 2 % sol buv enfant
CARBOCISTEINE TEVA• CONSEIL 2 % sirop enfant
CARBOCISTEINE TEVA• CONSEIL 2 % sol buv sans sucre enfant
CARBOCISTEINE TEVA• CONSEIL 5 % sirop adulte
CARBOCISTEINE TEVA• CONSEIL 5 % sol buv sans sucre adulte
CARBOCISTEINE WINTHROP• 5 % sirop sans sucre adulte
CEFUROXIME BIOGARAN• 125mg cp pellic
CEFUROXIME BIOGARAN• 250mg cp pellic
CEFUROXIME BIOGARAN• 500 mg cp pellic
CELLCEPT 1g/5ml pdre p• susp buv
CELLTOP 100 mg• caps
CELLTOP 25 mg• caps
CELLTOP 50 mg• caps
CETAVLON 0*5 %• crème
CETIRIZINE ARROW• 10mg/ml sol buv en gte
CETIRIZINE BIOGARAN• 10mg/ml sol buv en gte
CETIRIZINE TEVA• 10mg/ml sol buv en gte
CHOPHYTOL 20 % sol• buv
CHOPHYTOL cp• enr
CHROMARGON sol p appl• loc
CICATRYL• pom
CITRARGININE sol• buv
CITRATE DE BETAINE• CRISTERS 2g/5ml sol buv
CITROCHOLINE sol• buv
CLAIRODERMYL 10%• pom
CLAIRODERMYL 5%• pom
CLARIX EXPECTORANT• CARBOCISTEINE 2 % ENFANTS sirop
CLARIX EXPECTORANT• CARBOCISTEINE 5 % ADULTES SANS SUCRE sol buv
CLARIX EXPECTORANT• CARBOCISTEINE ADULTES SANS SUCRE 750 mg/10 ml sol buv
CLARIX• sirop
CLARIX TOUX SECHE• PENTOXYVERINE 0*15 % ENFANTS sirop
CLARIX TOUX SECHE• PHOLCODINE ERYSIMUM ADULTES SANS SUCRE sirop
CODEDRILL SANS SUCRE• 0*1 % sol buv
CODENFAN 1mg/ml• sirop
CODOTUSSYL TOUX SECHE• ADULTES* sirop
CODOTUSSYL TOUX SECHE• sirop Enf
COLOFOAM mousse• rect
COLPOTROPHINE 1 %• crème
COLPOTROPHINE 10mg• caps vagin
CORTAPAISYL 0*5 %• crème
CORTISAL• crème
COZAAR 2*5 mg/ml• pdre/solv susp buv
CREME 3 FLEURS D'• ORIENT 10% pom
CYCLO 3• crème
DEBRUMYL sol• buv
DEFILTRAN• crème
DEPAKINE 57*64 mg/ml• sirop
DEPO-PRODASONE 250• mg/5 ml susp inj
DEPO-PRODASONE 500• mg/3*3 ml susp inj
DEPOPROVERA susp• inj
DEPURATIF PARNEL• sirop
DEROXAT 20mg/10ml susp• buv
DESINTEX CHOLINE sol• buv
DESINTEX sol• buv
DEXERYL• crème
DEXIR sirop• adulte
DEXIR sirop• enfant
DEXTRARINE• PHENYLBUTAZONE pom
DEXTROCIDINE 0*3%• sirop
DIFFERINE 0*1 %• crème
DIFFERINE 0*1 % gel p• appl cutanée
DIGOXINE NATIVELLE• 5μg/0*1ml sol buv
DIMEGAN 0*04%• sirop
DIMETANE SANS SUCRE• 133mg/100ml sirop
DIPIPERON 40mg/ml sol• buv
DIPROSTENE susp inj en• seringue préremplie
DISTILBENE 1mg cp• enr
DOGMATIL 0*5 g/100 ml• sol buv sans sucre édulcorée au cyclamate de sodium
DOLGIT 5 %• crème
DOLIRHUME• THIOPHENECARBOXYLATE 2 % sol p pulv nasal
DOLKO 60mg/2ml sol• buv
DOMPERIDONE ARROW• 1mg/ml susp buv
DOXORUBICINE ACTAVIS• 2mg/ml pdre p sol p perf
DRAGEES FUCA cp• enr
DRAINACTIL sol• buv
DRILL EXPECTORANT 5 %• sirop ad
DRILL EXPECTORANT SANS• SUCRE 5 % sol buv ad
DRILL TOUX SECHE SANS• SUCRE 15 mg/5 ml sirop ad
DRILL TOUX SECHE SANS• SUCRE 5 mg/5 ml sirop enf
DROSETUX• sirop
DULCIPHAK• collyre
DYNAMISAN 3g/10ml sol• buv
EFFORTIL sol• buv
EFUDIX 5 %• crème
ELGYDIUM pâte• dentifr
ELIXIR SPARK sol• buv
EMTRIVA 10mg/ml sol• buv
ENERGITUM 2*5 g/10 ml• sol buv
EPIRUBICINE ACTAVIS 2• mg/ml pdre p sol p perf
EPIVIR 10 mg/ml sol• buv
ERGIX EXPECTORANT SANS• SUCRE 5 % sol buv
ERGIX MAL DE GORGE• collut
ERGIX TOUX SECHE sirop• ad
ERGIX TOUX SECHE sirop• enf
ESBERIVEN• crème
ESOMEPRAZOLE BIOGARAN• 20 mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg*• gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20• mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40• mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE SANDOZ 20• mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE SANDOZ 40• mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE WINTHROP• 20 mg* gélule gastro-résistante
ESOMEPRAZOLE WINTHROP• 40 mg* gélule gastro-résistante
ETIZOL 20 mg* gélule• gastro-résistante
ETIZOL 40 mg* gélule• gastro-résistante
EUCALYPTINE LE BRUN• sirop
EUPHON• sirop
EUPHYTOSE cp• enr
EXOTOUX sol• buv
EXPANFEN 200 mg cp• enr
FARLUTAL 500mg/2*5ml• susp inj LP
FARMORUBICINE 10mg• pdre p sol p perf
FARMORUBICINE 150 mg• pdre p sol inj
FARMORUBICINE 50mg• pdre p sol p perf
FASTENYL sol• buv
FERROSTRANE 0*68%• sirop
FLAGYL 4% susp• buv
FLECTOR TISSUGEL• HEPARINE 1 g/40 000 UI pour 100 g emplâtre médicamenteux
FLECTORTISSUGELEP 1%• emplâtre
FLOGENCYL gel• gingiv
FLUDITEC 2 % sirop• enfant
FLUDITEC EXPECTORANT• 5% sirop
FLUIMUCIL 2 % sol buv• adulte
FLUIMUCIL 2 % sol buv• enfant
FLUOCARIL BI-FLUORE• ANIS 250mg pâte dentifr
FLUOCARIL BI-FLUORE• MENTHE 250mg pâte dentifr
FLUOCARIL BI-FLUORE• MENTHE ADULTE 250mg gel dentifr
FLUOCARIL BI-FLUORE• MENTHE FORTE 250 mg pâte dentifr
FLUODONTYL 1350 pâte• dentifr
FLUOREX 1 mg/ml sol• buv
FLUOSTEROL• 0*25mg/800UI/dose sol buv
FLUVERMAL 2% susp• buv
FUNGIZONE 10 % susp• buv enf/nour
FUNGIZONE 10% susp• buv
GALIRENE sol• buv
GAVISCON susp buv en• flacon
GAVISCON susp buv en• sachet
GAVISCON susp buv• nourrisson
GAVISCONELL SANS SUCRE• MENTHE susp buv sachet-dose
GELDOLOR• gel
GELOX susp buv en• sach
GENTALLINE 10mg sol• inj
GENTALLINE 160mg sol• inj
GENTALLINE 40mg sol• inj
GENTALLINE 80mg sol• inj
GENTAMICINE CHAUVIN• 0*3% pom ophtalm
GENTAMICINE DAKOTA• PHARM 40mg/2ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA• PHARM 80mg/2ml sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA• 10mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA• 160mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA• 40mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA• 80mg sol inj
GRINAZOLE pâte p us• dent
GYNO DAKTARIN 400 mg• caps molle vagin
HALDOL 2 mg/ml sol• buv
HALOPERIDOL RENAUDIN• 0*05 % sol buv en goutte
HELICIDINE 10 %• sirop
HEMEDONINE 5 mg/ml sol• buv
HEMOCLAR 0*5 %• crème
HEPANEPHROL sol• buv
HEPARINE SODIQUE• PANPHARMA 25 000 UI/5 ml sol inj IV
HEPATO-SOLUTINES sol• buv
HEPATOUM sol• buv
HEPT A MYL 30*5% sol• buv
HEPT A MYL 30*5% sol• buv
HEXAPNEUMINE sirop• adulte
HEXAPNEUMINE sirop• enfant
HEXAPNEUMINE sirop• nourrisson

HEXASPRAY• collut
HEXTRIL pâte• dentifr
HIRUCREME• crème
HUMEX 5 % EXPECTORANT• SANS SUCRE sol buv Ad
HUMEX EXPECTORANT• CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml ADULTES SANS SUCRE sol buv
HUMEX EXPECTORANT• sirop ad
HUMEX TOUX SECHE• PHOLCODINE sirop ad
HUMEX TOUX SECHE• PHOLCODINE sirop enf
HYDROSOL POLYVITAMINE• PHARMADEVELOPPEMENT sol buv en gte
IBIS• crème
IBUPROFENE ARROW 200mg• cp enr
IBUPROFENE CRISTERS• 200 mg cp enr
IBUPROFENE ISOMED 200• mg cp enr
IBUPROFENE MYLAN 200• mg cp enr
IBUPROFENE QUALIMED• 200mg cp enr
IBUPROFENE RATIOPHARM• 200mg cp enr
IBUPROFENE RATIOPHARM• CONSEIL 200 mg cp enr
IBUPROFENE SANDOZ• 200mg cp enr
IBUPROFENE SANDOZ• CONSEIL 200mg cp enr
IBUPROFENE TEVA 200mg• cp enr
IBUPROFENE TEVA• CONSEIL 200 mg cp enr
IMIZINE 10% pâte p us• dent
IMODIUM 0*2 mg/ml sol• buv enfant
INSTILLAGEL gel• urétral
INTRAIT DE MARRON• D'INDE "P" sol buv
ITAX shampooing• antipoux
ITEM ANTI POUX• lotion
ITEM ANTI POUX• shampooing
JOSACINE 125mg/5ml glé• p susp buv
JOSACINE 250mg/5ml glé• p susp buv
JOSACINE 500mg/5ml glé• p susp buv
JOUVENCE DE L'ABBE• SOURY sol buv
KEAL 1g susp• buv
KEAL 2g susp• buv
KEPPRA 100mg/ml sol• buv
KETREL 0*05 %• crème
LAMIDERM 0*67 % émuls• p appl cut
LAMPRENE 100 mg• caps
LAMPRENE 50 mg• caps
LAROSCORBINE 1g/5ml• sol inj IV
LASILIX 10mg/ml sol• buv
LEVOCARNIL 100mg/ml• sol buv
LIDOCAINE 10 mg/ml• ADRENALINE AGUETTANT sol inj
LIDOCAINE AGUETTANT 5• % sol p pulv bucc
LITHIAGEL susp• buv
LITHIODERM 8 %• gel
LOCACID 0*05 %• crème
LOCAPRED 0*1 %• crème
LOCOID 0*1 %• crème
LOCOID 0*1% émuls p• appl loc fluide
LOCOID crème• épaisse
LOMEXIN 600 mg caps• vagin
LUMIREM 175 mg/l susp• buv/rectal
MAALOX MAUX D'ESTOMAC• susp buv en fl
MAG 2 SANS SUCRE 122mg• sol buv
MAXIDROL pom• ophtalm
MAXILASE MAUX DE GORGE• ALPHA-AMYLASE 200 UCEIP/ml sirop
MEDIBRONC sirop• enf
MEDIBRONC sol buv• adulte
MEGAMYLASE 200 U/ml• sirop
METOPIRONE 250mg• caps
METVIXIA 168mg/g• crème
MICROPAQUE SCANNER• susp buv
MICROPAQUE susp• buv/rect
MICROTRAST pâte• oral
MONAZOL 2 %• crème
MOTILIUM 1 mg/ml susp• buv
MOXYDAR susp buv en• sach
MUCINUM A L'EXTRAIT DE• CASCARA cp enr
MUCOMYST 200mg/5ml• pdre p susp buv
MUXOL 0*3% sol• buv
MYCODECYL• crème
MYCOSTATINE 100 000• UI/ml susp buv
NAUSICALM• sirop
NEO-CODION sirop• adulte
NEO-CODION sirop• enfant
NEO-CODION sirop• nourrisson
NERISONE 0*1 %• crème
NIFUROXAZIDE ARROW 4 %• susp buv
NIFUROXAZIDE EG 4 %• susp buv
NIFUROXAZIDE TEVA 4 %• susp buv
NOCTIUM• sirop
NODEX sirop ad en• unidose
NOOTROPYL 1 200 mg sol• buv
NOOTROPYL 20 % sol• buv
NOPRON 15 mg/5 ml• sirop enf
NORMACOL LAVEMENT sol• rect adulte
NORMACOL LAVEMENT sol• rect enfant
ONCOVIN 1mg sol• inj
OPTREX sol p lav• ocul
ORACILLINE 1 M UI/10• ml susp buv
ORACILLINE 250 000• UI/5 ml susp buv
ORACILLINE 500 000• UI/5 ml susp buv
OSMOGEL gel p appl• loc
PADERYL 0*1 %• sirop
PANFUREX 4% susp• buv
PAPAINE TROUETTE• PERRET sirop
PAPAINE TROUETTE• PERRET sol buv
PARA SPECIAL POUX• shampooing
PARACETAMOL SMITHKLINE• BEECHAM 2*4 % susp buv
PARGINE 5 g/10 ml sol• buv
PASSEDYL sirop• enf/nour
PASSIFLORINE sol• buv
PAXELADINE 10 mg/5 ml• sirop
PECTOSAN EXPECTORANT 5• % sirop ad
PECTOSAN TOUX SECHE• ETHYLMORPHINE sirop
PEPSANE gel buvable• sachet-dose
PERIDYS 1 mg/ml susp• buv
PHENERGAN 2 %• crème
PHOLCODYL• sirop
PHOSPHATE SODIQUE DE• DEXAMETHASONE MYLAN 20 mg/5 ml sol inj
PHOSPHATE SODIQUE DE• DEXAMETHASONE MYLAN 4 mg/ml sol inj
PHYTAT DB• sirop
PHYTOTUX• sirop
PIRACETAM ARROW 20 %• sol buv
PIRACETAM MYLAN 20 %• sol buv
PIRACETAM QUALIMED 20• % sol buv
PIRACETAM SANDOZ 20%• sol buv
PIRACETAM TEVA 20% sol• buv
PNEUMOREL 0*2 %• sirop
PO 12 2 %• crème
POLARAMINE 0*01%• sirop
POLARAMINE 5mg/1ml sol• inj
POLERY sirop• ad
POLERY sirop• enf
POLERY sirop sans• sucre adulte
POLYSILANE UPSA gel• oral en tube
POLYSILANE UPSA gel• oral sachet-dose
POTASSIUM RICHARD 3%• sirop
POTASSIUM RICHARD 440• mg/15 ml sirop
POVANYL 50 mg cp• enr
PREPULSID 1mg/ml susp• buv enfant nourrisson
PRIMADRILL sol p pulv• bucc
PRIMALAN• sirop
PRIMPERAN 0*1 % sol• buv édulcoré adulte
PRIMPERAN ENFANTS 2*6• mg/ml sol buv
PRIMPERAN NOURRISSONS• ET ENFANTS 2*6 mg/ml sol buv
PROCTOLOG crème• rect
PYOREX pâte• dentifr/gingiv
QUINTONINE• sirop
QUITAXON 10mg/ml sol• buv
QUITAXON 10mg/ml sol• buv
QUOTANE 0*5 %• crème
REGRANEX 0*01%• gel
REMINYL 4mg/ml sol• buv
RESPILENE 3mg/5ml• sirop enfant
RETACNYL 0*025 %• crème
RETACNYL 0*05 %• crème
REVITALOSE sol• buv
RHINADVIL cp• enr
RHINATHIOL• CARBOCISTEINE 2 % sirop expectorant enfant
RHINATHIOL• CARBOCISTEINE 2 % sirop sans sucre expectorant enfant
RHINATHIOL• CARBOCISTEINE 5 % sirop expectorant adulte
RHINATHIOL• CARBOCISTEINE 5 % sirop sans sucre expectorant adulte
RHINATHIOL Pholcodine• 0*06 % sirop toux sèche enfant
RHINATHIOL• PROMETHAZINE sirop
RHINO SULFURYL sol p• pulv nasal
RHINOTROPHYL sol p• pulv nasal
RIFADINE 2 % susp• buv
ROCALTROL 0*25μg caps• molle
ROCGEL susp• buv
ROSICED 0*75 % gel p• appl loc
ROZAGEL 0*75 % gel p• appl loc
ROZEX 0*75%• gel
SANOGYL BLANC pâte• dentifr
SARGENOR 0*5g/5ml sol• buv enfant

SARGENOR 1g/5ml sol• buv
SARGENOR A LA VITAMINE• C sol buv
SCHOUM sol• buv
SEDATIF TIBER• sirop
SENSIVISION AU• PLANTAIN 2 % collyre en unidose
SEROPRAM 40 mg/ml sol• buv
SOLIAN 100 mg/ml sol• buv
SOLUTION STAGO DILUEE• sol buv
SOLUVIT pdre p sol• inj
SURELEN sol buv• ad
SURFORTAN sol• buv
SYMPAVAGOL cp• enr
SYNEDIL 0*5g/100ml sol• buv
TALOXA 600mg/5ml susp• buv
TEGRETOL 20mg/ml susp• buv
TELZIR 50mg/ml susp• buv
TERCIAN 40 mg/ml sol• buv
TERLOMEXIN 200 mg caps• vagin
THERALENE 0*05 %• sirop
THERALENE 4 % sol buv• en gte
TIAPRIDAL 5mg/gte sol• buv
TITANOREINE• crème
TITANOREINE lidocaïne• 2% crème
TOCLASE TOUX SECHE• SANS SUCRE 0*213 % sol buv
TOCO 500mg caps• molle
TONICALCIUM sol buv• ad
TONICALCIUM sol buv• enf
TONIQUE VEGETAL sol• buv
TOPAAL susp• buv
TRIDESONIT 0*05 %• crème
TRILEPTAL 60mg/ml susp• buv
TRIMETAZIDINE ARROW 20• mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE BIOGARAN• 20 mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE EG 20• mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE MYLAN 20• mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE QUALIMED• 20 mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE• RATIOPHARM 20 mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE SANDOZ• 20 mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE TEVA 20• mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE WINTHROP• 20 mg/ml sol buv
TRIMETAZIDINE ZYDUS 20• mg/ml sol buv
TROLAMINE BIOGARAN• 0*67 % émuls p appl cut
TROSYD 1 %• crème
TRUE TEST disp• transderm
TUSSILENE 5 % sol buv• sans sucre adulte
TUSSILENE sirop• Ad
TUSSILENE sirop• Enf
TUSSISEDAL• sirop
ULCAR 1 g susp• buv
UN ALFA 0*1 μg/gte sol• buv
UROSIPHON 2g sol• buv
UVIMAG B6 sol• buv
VANIQA 11*5 %• crème
VASTAREL 20 mg/ml sol• buv
VEDROP 50 mg/ml sol• buv
VEPESIDE 50mg• caps
VERASKIN gel p appl• cut
VERMIFUGE SORIN 10 %• sirop
VERSATIS 5% emplâtre• médicamenteux
VIMPAT 15 mg/ml• sirop
VINCRISTINE TEVA 0*1 %• (1 mg/1 ml) sol inj IV
VIRAMUNE 50mg/5ml susp• buv pédiatrique
VIRLIX 10mg/ml sol• buv
VITA-DERMACIDE• crème
VOGALENE 0*1 % sol• buv
XOLAAM susp buv en• fl
XYLOCAINE NAPHAZOLINE• 5% sol p appl loc
XYLOCAINE NEBULISEUR 5• % sol p pulv bucc
XYLOCAINE VISQUEUSE 2%• gel oral
ZADITEN 1mg/5ml sol• buv
ZEFFIX 5 mg/ml sol• buv
ZIAGEN 20mg/ml sol• buv
ZINNAT 125mg cp• pellic
ZINNAT 250mg cp• pellic
ZINNAT 500mg cp• pellic
ZOPHREN 4 mg lyoph• oral
ZOPHREN 8 mg lyoph• oral
ZOVIRAX 200 mg/5 ml• susp buv
ZOVIRAX 800 mg/10 ml• susp buv
ZYMADUO 150 UI sol• buv
ZYMADUO 300 UI sol• buv
ZYPREXA VELOTAB 10mg• cp orodispers
ZYPREXA VELOTAB 15mg• cp orodispers
ZYPREXA VELOTAB 20mg• cp orodispers
ZYPREXA VELOTAB 5mg cp• orodispers
ZYRTEC 10 mg/ml sol• buv

__________________
ريتاجكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم عطروا السنتكم بدكر الله
 • ملف العضو
 • معلومات
صبرين1997
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Apr 2011
 • الدولة : الجزائر/ معسكر
 • العمر : 25
 • المشاركات : 1,061
 • معدل تقييم المستوى :

  62

 • صبرين1997 has a spectacular aura about صبرين1997 has a spectacular aura about
صبرين1997
عضوية شرفية
03-24-2012

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

 • ملف العضو
 • معلومات
hotaroby
مشرفة منتدى تعليم اللغة اليابانية
 • تاريخ التسجيل : May 2011
 • الدولة : اليابان
 • المشاركات : 309
 • معدل تقييم المستوى :

  62

 • hotaroby has a spectacular aura about hotaroby has a spectacular aura about
hotaroby
مشرفة منتدى تعليم اللغة اليابانية
05-09-2012


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

__________________
أطول كلمة يصل مداها إلى أبعد الحدود ومهماتطول
صداها يدوي بالأرض والسماء ولا أصدق شيء منها لأنها
تنبع من قلب صادق
:: أشهد أن لا إله إلا الله ::

 • ملف العضو
 • معلومات
المتوكلة
عضو فعال
 • تاريخ التسجيل : Jul 2012
 • الدولة : العلمة
 • العمر : 25
 • المشاركات : 674
 • معدل تقييم المستوى :

  73

 • المتوكلة is a jewel in the rough المتوكلة is a jewel in the rough المتوكلة is a jewel in the rough المتوكلة is a jewel in the rough
المتوكلة
عضو فعال
12-15-2012

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________
لاتحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه ,فلو علمت كيف يدبر الله أمورك لذاب قلبك من محبته
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
أبتسم بصمت أمام من تحب فيشعر بحبك...أبتسم أمام عدوك فيشعر بضعفه أبتسم
أمام من تركك فيشعر بغبائه...أبتسم أمام كل أحد فالابتسامة تقول ما لا
يستطيع الكلام أن يعبر عنه
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
هناك من يحبك بصمت .. ويحترمك بصمت
.. ويتمناك بينه وبين نفسه .. ويبتعد حين يراك مشغولا بغيره ... و يمنعه
اعتزازه بنفسه من الاقتراب منك .. ويكتفي بالحب من اجل الحب♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Jan 2012
 • الدولة : غرب الجزائر
 • العمر : 23
 • المشاركات : 1,365
 • معدل تقييم المستوى :

  52

 • dhsjhs12 will become famous soon enough
الصورة الرمزية dhsjhs12
dhsjhs12
عضوية شرفية
05-18-2013

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين3214

__________________

 • ملف العضو
 • معلومات
نونو 10
عضو فعال
 • تاريخ التسجيل : Jun 2013
 • المشاركات : 338
 • معدل تقييم المستوى :

  38

 • نونو 10 is on a distinguished road
نونو 10
عضو فعال
06-08-2013

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________
ان كنت تحب الله فاهتدي للصلاة واجعلها كتابك الموقوت
تحياااااااااات اختكم
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية yasmine11
yasmine11
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Nov 2013
 • الدولة : مليانة
 • المشاركات : 3,022
 • معدل تقييم المستوى :

  511

 • yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute
الصورة الرمزية yasmine11
yasmine11
عضوية شرفية
08-07-2014

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا

__________________
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+vive halouma=BFF
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Mar 2013
 • الدولة : في عاصمة الثقافة الاسلامية 2011
 • العمر : 23
 • المشاركات : 2,786
 • معدل تقييم المستوى :

  559

 • vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
08-21-2014

شكرااااااااااااااااااااااااا

__________________
من هذه الدنيا انا ارجو :
*حب الله و والدي لي و رضوانهم عليّ
*حب واحترام أصدقائي واعضاء المنتدى ليّ
*السلام في كل ولايات وطني الكلية
اللهم احفظالجزائريين من كل سوء
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ ☻
ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+yasmine 11=BFF
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Mar 2013
 • الدولة : في عاصمة الثقافة الاسلامية 2011
 • العمر : 23
 • المشاركات : 2,786
 • معدل تقييم المستوى :

  559

 • vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
08-21-2014

موضوووع جد مفييد

__________________
من هذه الدنيا انا ارجو :
*حب الله و والدي لي و رضوانهم عليّ
*حب واحترام أصدقائي واعضاء المنتدى ليّ
*السلام في كل ولايات وطني الكلية
اللهم احفظالجزائريين من كل سوء
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ ☻
ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+yasmine 11=BFF
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية yasmine11
yasmine11
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Nov 2013
 • الدولة : مليانة
 • المشاركات : 3,022
 • معدل تقييم المستوى :

  511

 • yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute yasmine11 has a reputation beyond repute
الصورة الرمزية yasmine11
yasmine11
عضوية شرفية
08-23-2014

نعم مفيد جدا

__________________
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+vive halouma=BFF
 • ملف العضو
 • معلومات
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
 • تاريخ التسجيل : Mar 2013
 • الدولة : في عاصمة الثقافة الاسلامية 2011
 • العمر : 23
 • المشاركات : 2,786
 • معدل تقييم المستوى :

  559

 • vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute vive halouma has a reputation beyond repute
الصورة الرمزية vive halouma
vive halouma
عضوية شرفية
08-29-2014

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا

__________________
من هذه الدنيا انا ارجو :
*حب الله و والدي لي و رضوانهم عليّ
*حب واحترام أصدقائي واعضاء المنتدى ليّ
*السلام في كل ولايات وطني الكلية
اللهم احفظالجزائريين من كل سوء
☻♥ شلة @ نحل @المستقبل ♥ ☻
ana+ housna12+houda koko+simiramisse+fatomamiss+kimi ikram+yasmine 11=BFF

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم


المواضيع المتشابهه
الموضوع
تحضير نص دواء السرطان في اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط
دكتورنا الفاضل هل اكل التفاح الكثير يسبب الاسهال ؟
تمارين في درس دوال أسية ,دوال القوى,دوال الجدور +الحلول (10 تمرين)
درس دوال أسية ,دوال القوى,دوال الجدور في مادة الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي
الحشيش قد يسبب الحمل خارج الرحم
الساعة الآن 06:57 AM.
Powered by vBulletin
close
<
close