مشاهدة النسخة كاملة : compositions de français1AM


lakhdarr99
05-08-2012, 11:52 AM
compositions de français
premier trimestre
exemple 1 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/1am-fra.doc)
exemple 2 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1b.doc)
exemple 3 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1c.doc)
exemple 4 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1d.doc)
exemple 5 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1e.doc)
exemple 6 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1f.doc)
exemple 7 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1g.doc)
exemple 8 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1h.docx)
exemple 9 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1i.docx)
exemple 10 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1j.docx)
exemple 11 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1k.docx)
exemple 12 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french1m.doc)
deuxieme trimestre
exemple 1 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2a.doc)
exemple 2 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2b.doc)
exemple 3 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2c.doc)
exemple 4 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2d.doc)
exemple 5 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2e.doc)
exemple 6 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2f.doc)
exemple 7 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2g.doc)
exemple 8 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2h.doc)
exemple 9 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2k.docx)
exemple 10 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2l.docx)
exemple 11 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french2n.docx)
exemple 12 (http://1am.ency-education.com/french-2trim12.html)
exemple 13 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-2trim13.docx)
exemple 14 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-2trim14.doc)
exemple 15 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-2trim15.doc)
exemple 16 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-2trim16.doc)

troisieme trimestre
exemple 1 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french3a.doc)
exemple 2 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french3b.doc)
exemple 3 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french3f.doc)
exemple 4 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french3d.docx)
exemple 5 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french3e.doc)
exemple 6 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-1am3f.doc)
exemple 7 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-1am3g.doc)
exemple 8 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-1am3h.doc)
exemple 9 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-1am3i.doc)
exemple 10 (http://1am.ency-education.com/uploads/2/9/2/4/2924131/french-1am3j.doc)
من الموقع الأول للدراسة في الجزائر
http://www.ency-education.com/

ahlem sarah
05-21-2013, 02:21 PM
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fatma fort
05-21-2013, 04:54 PM
merçi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bourouaine1
10-11-2013, 05:09 PM
merci beaucoup et bonne courage

aya hadil
03-02-2015, 06:37 PM
شكرااااااا جزيلا على كل هذه المواضيع